//http:/.htaccess


File not found error code 404


 

Just nu kommer ni hit oftare håller på att flytta över allt från den gamla sidan.

Sidan eller innehållet du försöker komma till har antingen bytt namn eller flyttats. Men bara lugn Triangelns riktiga och ända webbmäsatre Calle har som vanligt tänkt ett steg längre och sparat allt från den gamla hemsidan. Efersom jag kunde räkna ut att triangelns.se sidan aldrig skulle fungera. När man säger att man vill göra massa saker som inte funkar, så märks det att man inte kan tillräckligt mycket för att kunna göra en hemsida.